شرکت میخ پرچ البرز مشتری مداری
امروز چهارشنبه ، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ورود


ورود
آب و هوا
 • Condition image
 • شهر :

  loading...

 •  
 • دمای هوا   :

  loading...

 • رطوبت هوا  :

  loading...

 • فشار هوا   :

  loading...


مشتری مداری
تعالی، خلق ارزش های مطلوب مشتری است. سازمان های متعالی، مشتريان خود را می شناسند و آنها را به خوبی درک می کنند، زيرا مشتريان قضاوت کنندگان نهايي کيفيت محصولات و خدمات هستند.

همچنين درک می کنند که حصول به وفاداری، ماندگاری و سهم بازار، از طريق تمرکز بر خواسته ها و انتظارات فعلی و بالقوه مشتريان افزايش می يابد. اين سازمان ها پاسخگوی خواسته ها و انتظارات فعلی مشتريان خود هستند. هر کجا که مناسب باشد، مشتريان خود را به منظور بهبود اثر بخشی پاسخگويي ها، تقسيم بندی و دسته بندی می کنند، فعاليت های رقبا را بررسی و نظاره کرده و مزيت رقابتی خود را درک می کنند، به گونه ای موثر خواسته ها و انتظارات آينده مشتريان را پيش بينی کرده و در جهت دستيابی و در صورت امکان ارتقاء و افزايش آنها اقدام می کنند.چنين سازمان هايی تجربيات و ادراکات مشتريانشان را بررسی و بازنگری کرده و در صورتی که اشتباهی رخ داده باشد، به سرعت به اصلاح موثر آن می پردازند. اين سازمانها به برقراری و حفظ رابطه ای متعالی با مشتريانشان اقدام می کنند.

شرکت میخ پرچ البرز نیز همسو با دیگر سازمانهای متعالی همواره ارتباط مستقیم با مصرف کنندگلان محصولات خود را به عنوان اصلی تغییر ناپذیر مد نظر داشته تا بدینوسیله در راستای مهمترین بخش از خطی مشی کیفی خود یعتی ارتقا کیفیت گام بردارد.

بی شک گردآوری و کارشناسی آرا و نظرات مصرف کنندگان در زمینه کیفیت و تنوع محصولات ، نقشی اساسی در تدوین سیاستهای این شرکت ایفا می نماید.