تنوع محصولات وتوسعه بازار
امروز چهارشنبه ، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ورود


ورود
آب و هوا
 • Condition image
 • شهر :

  loading...

 •  
 • دمای هوا   :

  loading...

 • رطوبت هوا  :

  loading...

 • فشار هوا   :

  loading...


تنوع محصولات وتوسعه بازار
از جمله چالش های اساسی سازمانهای امروز رقابت است که نه تصادفیست و نه مبتنی بر اقبال و بخت است. برای پیروزی در این عرصه تدابیری نظیر انعطاف پذیر ساختن سیستم های تولید در راستای پاسخگوئی به نیازهای بازار مورد تاکید قرار گرفته و اینگونه انعطاف ها فقط با برخورداری سازمان از ویژگیهای مناسب از جمله ساختار مطلوب میسر است به عبارت دیگر استراتژی های جدید ساختار سازمانی مناسب را می طلبد.ساختار وسیله ای برای حصول اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان و استراتژی به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت،اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف تعریف می شود.ساختار و استراتژی رابطه ای بسیار نزدیک با هم دارند، بصورتی که در حال حاضر استراتژی یکی از عوامل اصلی تعیین ساختار به حساب می آید و بازنگری ساختار اداری سازمانها در راستای هدفهای سازمان یک نیاز بایسته است.

دراين راستا شركت ميخ پرچ البرزدرصدداست درآينده نه چندان دوربابكارگيري استراتژي مناسب درجهت بهبود ساختاروباهدف انعطاف پذير ساختن سيستم هاي توليد وفروش خود باگروههاي مختلف مشتريان ارتباط برقراركرده وگامي درجهت تنوع محصول وتوسعه بازاربردارد.